Điều khoản và điều kiện

Người dùng vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ của Sunwin.ac .

Điều kiện chung

1/ Kể từ khi truy cập website, đồng nghĩa với việc bạn Đồng Ý với mọi điều khoản được đề cập, bao gồm:

  • Bạn đã đọc, hiểu biết đầy đủ và chấp thuận các Điều Kiện và Điều Khoản này; và
  • Chấp nhận các chính sách và thực hiện theo chính sách như trong quy định.

2/ Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không cố gắng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc tải về và cài phần mềm có liên quan.

Điều kiện sử dụng

1/ Bạn cần cam kết không sử dụng thông tin được chia sẻ tại tỷ phú 88 click vì mục đích bất hợp pháp hoặc mục tiêu lợi nhuận mà chưa được phép từ phía chúng tôi.

2/ Bạn không bị chuẩn đoán thuộc nhóm nghiện cờ bạc, đủ 18 tuổi và đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

3/ Bạn nhận thức được nguy cơ mất tiền trong khi tham khảo và sử dụng dịch vụ của sunwin.ac để đặt cược. Trang không chịu trách nhiệm, không yêu cầu chia lợi nhuận dù người dùng thua hay thắng.

4/ Không được nài xin hoặc bằng bất cứ cách nào tìm cách lấy thông tin có liên quan đến những người sử dụng khác.

5/ Không được tải lên hoặc phân phát bất kỳ chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào mà chứa vi-rút, nguy hại hoặc có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Thiết bị, phần mềm, Dịch vụ và Trang Web.

Sở hữu trí tuệ

1/ Thông tin, hình ảnh, bài viết được đăng tải trên website thuộc toàn quyền sở hữu của sunwin.ac. Bạn không được phép bao gồm nhưng không giới hạn tiếp thị và tài liệu, kết quả, thống kế, dữ liệu thể thao và các danh sách cuộc đấu, bài viết, hình ảnh, nội dung nghe nhìn thuộc sở hữu của sunwin.ac vì mục đích thương mại khi chưa được sự chấp thuận.

2/ Không sao chép, sửa đổi, sao lại, lưu trữ, phân phát, trưng bày, thực hiện công khai, bao gồm trong một chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho phép hoặc để Thông tin đến tay một người khác, một trang web khác, một dịch vụ trực tuyến hay bản tin, hoặc trên bất kỳ phương tiện nào khác và/hoặc không có sự chấp thuận bằng văn bản của sunwin.ac.

Sửa đổi

1/ sunwin.ac có toàn quyền sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện cũng như Quy định tại trang. Các điều khoản sửa đổi có hiệu lực kể từ khi công bố trên website.

2/ Người dùng có trách nhiệm kiểm tra bổ sung và cập nhật sửa đổi.

3/ sunwin.ac không có trách nhiệm thông báo đến người dùng về việc thay đổi thông tin trên trang web.

Xem thêm các thông tin khác:

  • Tác giả sáng tạo nội dung trên website Sunwin.ac:
  • Giới thiệu:
  • Liên Hệ:
  • Chính sách bảo mật:
  • Chơi cờ bạc có trách nhiệm: